Algemene voorwaarden

Algemeen:

1. Op het ontbreken van de algemene voorwaarden, kan alleen Knini Paati River Resort (verder te benoemen als Knini Paati) zich beroepen;
2. De reiziger is zelfverantwoordelijk om kennis te nemen van deze algemene voorwaarden, middels deze op te vragen bij Knini Paati, de hoofdboeker of de touroperator waar de reiziger de tour geboekt heeft;
3. Knini Paati is niet verantwoordelijk voor onjuist verstrekte informatie, voortvloeiend uit mondelinge informatie, folders of overige voorlichtingsmateriaal die Knini Paati betreffen, indien deze niet door Knini Paati zelf is verstrekt of uitgegeven.

Reserveren van een tour:

4. Reserveren van een tour naar Knini Paati River Resort kan plaatsvinden: rechtstreeks, via hoofdboeker of via touroperator. De algemene reisvoorwaarden en de tarieven van Knini Paati blijven hierbij geldend;
5. De reisduur van de aangeboden tours wordt vermeld in hele dagen, deze zijn inclusief de vertrek- en aankomst dag (bijvoorbeeld 3 dagen=2 nachten);
6. De boeking van tours vindt plaats na overleg met Knini Paati en conform de afspraken die vastgelegd zijn in de factuur, zoals door Knini Paati verstrekt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen;
7. Een reservering van een tour is pas definitief na een aanbetaling van minimaal 25% van het factuurbedrag. Het restantbedrag dient minimaal 7 dagen voor de dag van vertrek voldaan te worden;
8. Indien de aanbetaling of de restantbetaling niet of niet tijdig nagekomen wordt, behoudt Knini Paati het recht om de reservering te annuleren en om de eerste aanbetaling als schadevergoeding te behouden;
9. Bij annulering van de tour tot 7 dagen voor de dag van vertrek, worden de annuleringskosten van 25% van de totale reissom in rekening gebracht; bij annulering van 3 tot 7 dagen voor de dag van vertrek is 50% van de reissom verschuldigd; bij annulering korter dan 3 dagen is de volledige reissom verschuldigd;
10. Bij een last minute boeking dient de gehele reissom na bevestiging betaald te worden volgens afspraak;
11. Knini Paati gaat uit van een bezetting van een lodge met minimaal 2 personen, bij een bezetting van 1 persoon geldt een single toeslag van Euro 75,- per persoon per nacht bij de 2, 3 en 4-daagse tours;
12. Knini Paati kan het dagprogramma wijzigen in geval van culturele-, weersomstandigheden en/of om veiligheidsredenen. Hierbij is Knini Paati geen restitutie verschuldigd aan de reiziger. Een definitieve reservering zal altijd doorgaan, ongeacht de weersomstandigheden.
13. De extra bij te boeken activiteiten staan allen los van de standaard geboekte tour. Hiermee wordt bedoeld dat een jungle overnachting addioneel in rekening wordt gebracht

Eigendommen:

14. Knini Paati verwacht dat haar gasten en medewerkers op een zorgvuldige wijze met elkaars eigendommen omgaan, echter is Knini Paati is niet verantwoordelijk voor eigendommen van bezoekers;
15. Schade aan of verlies van eigendommen van de reiziger dienen direct (tijdens het verblijf op Knini Paati) gemeld te worden bij het management. Tenzij de schade is toegebracht door een medewerker van Knini Paati, kan in geen ander geval deze verhaald worden op Knini Paati;
16. Schade aan eigendommen van Knini Paati dienen direct (tijdens het verblijf op Knini Paati) bij het management gemeld te worden. Wanneer het aannemelijk is dat een schade of een vernieling voortkom uit onzorgvuldig of bewust handelen van reiziger, zal deze direct verhaald worden op de reiziger;
17. Wanneer de schade aan een eigendom van Knini Paati niet is gemeld door de reiziger tijdens zijn verblijf, kan deze achteraf verhaald worden op de reiziger.

Zwemmen in zwembad of rivier:

18. Gebruik maken van het zwembad, geschied geheel op eigen risico, er is géén toezicht op het zwembad. Knini Paati draagt wel zorg dat het water voldoet aan de normen voor veilig gebruik;
19. Tijdens de tour van Knini Paati krijgt u de mogelijkheid om te zwemmen in de sula, hierbij zal Knini Paati de locatie aangeven waar er veilig gezwommen kan worden en in de nabijheid van de reiziger blijven, adviezen van Knini Paati dienen hierbij altijd opgevolgd te worden. Indien er iets gebeurt, zal Knini Paati er alles aan doen om zo snel mogelijk te hulp te schieten;
20. Wanneer de reiziger op eigen houtje de rivier betreedt, zonder dit te melden aan Knini Paati, is Knini Paati niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor ieder gevolg hiervan.

Reiziger:

21. De reiziger dient zelf een geschikte reis- en ongevallenverzekering en een annuleringsverzekering af te sluiten;
22. De reiziger is zelf aansprakelijk voor het wel/niet nemen van inentingen en vaccinaties die geadviseerd worden voorafgaand aan de reis naar Suriname;
23. De reiziger is zelfverantwoordelijk voor medicamenten/hulpmiddelen voor allergieën en aandoeningen waaraan de reiziger lijdt. Zo nodig dient deze informatie aan Knini Paati verstrekt te worden;
24. Knini Paati River Resort is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen die voortvloeien uit nalatigheid van de reiziger, aangaand punten 14 t/m 16.
25. Gevallen van ziekte of ongeval kunnen niet worden verhaald op Knini Paati, zo ook niet het transport naar de stad wegens ziekte of ongeval;
26. Het dragen van een zwemvesten is verplicht tijdens het varen op de Surinaamse wateren, Knini Paati draagt zorg voor zwemvesten voor haar gasten en informeren haar reizigers hierover. Indien de reiziger besluit géén reddingsvest te dragen tijdens het varen, neemt de reiziger daarmee haar eigen verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen daarvan, Knini Paati kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen;
27. De reiziger kan Knini Paati niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade ten gevolge van beperkte transportfaciliteiten, communicatiemiddelen of medische hulp;
28. Knini Paati kan een reiziger, die zich op welke wijze ook ernstig misdraagt, van de tour of het verdere verloop daarvan uitsluiten, zonder schadeplichtig te zijn.

Klachten:

29. Heeft u een klacht of bent u ontevreden over de serviceverlening, vragen wij u dit direct bij het management van Knini Paati te melden, zodat deze indien mogelijk gelijk opgelost kan worden;
30. Een schriftelijke klacht kunt u binnen 14 dagen richten aan: info@knini-paati.com, u ontvangt binnen 48 een schriftelijke reactie hierop.

Onder voorbehoud:

Mochten deze algemene voorwaarden leiden tot vragen, kan hierover contact opgenomen worden met het management van Knini Paati River Resort. De algemene voorwaarden kunnen aangepast worden naar aanleiding van onvoorziene situaties die zich voordoen tijdens onze activiteiten, hiervan wordt u tijdig op de hoogte gebracht.

Namens het management van Knini Paati River Resort.
d.d. 25 oktober 2022

Jungle Tours

foto's & Video's

Juni & Mei
20%
korting
(Boek 30 dagen voor aankomst)